φοβερόστροφος

φοβερόστροφος
-ον, Μ
αυτός ο οποίος στρέφεται με τρόπο που προκαλεί φόβο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < φοβερός + -στροφός (< στρόφος < στρέφω), πρβλ. πολύ-στροφος, χρυσό-στροφος].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”